They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

dzd.serwis

Temat: moje wyniki MRI
Wczoraj odebrałam wynki rezonansu: W obrębie obu półkul mózgowia w corona radiata oraz okołokomorowo i w ciele modzelowatym widoczne są ogniska o charakterze demienilizacyjnym śr. od 2mm do 15 mm. Zmiana ... nieposzerzony,nieprzemieszczony ,z dyskretną asymetrią w zakresie rogów tylnych -po stronie lewej szerszy . Róg tylny komory bocznej prawej odsznurowany. Wodociągi mózgu ,komora IV prawidłowe. Przestrzenie płynowe przymózgowia odcinkowo szersze. Po podaniua...
Źródło: stwardnieniesmrozsiane.ok1.pl/viewtopic.php?t=1562Temat: zmiany naczyniopodobne
a mój wynik brzmi podobnie cytuje "w badaniu Mr głowy w lewej okolicy czołowej oraz prawej okolicy ciemieniowej podkorowo widoczne drobne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR o sr ok 2 mm , niewidoczne w obrazach T1 zależnych , odpowiadające drobnym zmianom naczyniopochodnym . Po za tym obraz mózgowia oraz przestrzeni plynowych wewnatrzczaszkowych przedstawia się prawidłowo . Nie wykazano ... naczyniowych . Po za tym obraz kola tętniczego mózgu i tętnic mózgowia w granicach normy." I tez pierwsze co to SM a teraz czekam na dodatkowe wyniki krwi ktore powinny już...
Źródło: stwardnieniesmrozsiane.ok1.pl/viewtopic.php?t=1591


Temat: CZY TO MOŻE BYC TO??
o podwyższonym sygnale w obrazach T2, PD i sekwencji FLAIR. Ognisko przy trzonie komory bocznej leży na granicy ciała modzelowatego. Największe z ognisk położone przy rogu czołowym komory bocznej ma wielkość 6mm, rozmyte obrysy zewnętrzne, jest widoczne w obrazach dyfuzyjnych, ulega wzmocnieniu kontrastowemu-ognisko świeże. Nie widać zmian ogniskowych w móżdżku, pniu mózgu i rdzeniu przedłużonym. Przestrzenie płynowe mózgowia są prawidłowe. Wn: Trzy drobne ogniska w lewej półkuli mózgu /jedno na granicy ciała modzelowatego/ nie mają jednoznacznego charakteru, do badania kontrolnego.
Źródło: stwardnieniesmrozsiane.ok1.pl/viewtopic.php?t=673


Temat: Interpretacja wyników badań rezonansu magnetycznego głowy.
Witam. Niedawno byłam na badaniu rezonansu magnetycznego. Dostałam następujący wynik badań: 'W obu półkulach mózgu podkorowo dosyć liczne, rozproszone ogniska podwyższonego sygnału w obr. T2-zal i sekw. FLAIR, niewidoczne w obr T1-zal. - odpowiadają najprawdopodobniej zmianom o charakterze demielizacyjnym. Poza tym mózgowie bez zmian ogniskowych. Rowki zakrętów mózgu, przestrzenie płynowe przymózgowe nieposzerzone. Ciało modzelowate bez zmian ogniskowych, prawidłowe. Torbielka szyszynki max. wym....
Źródło: forum.brodnica24.info/viewtopic.php?t=3249


Temat: Po urazie czy nie??
ok 2 mm , niewidoczne w obrazach T1 zależnych , odpowiadające drobnym zmianom naczyniopochodnym . Po za tym obraz mózgowia oraz przestrzeni plynowych wewnatrzczaszkowych przedstawia się prawidłowo . Nie wykazano zmian ... kola tętniczego mózgu i tętnic mózgowia w granicach normy." Moze ktoś się zastanawiał się nad tym czy SM jest bardziej pourazowe czy tak nie wiadomo zkad ??? A tak na koniec...
Źródło: stwardnieniesmrozsiane.ok1.pl/viewtopic.php?t=1764


Temat: PROSZĘ POMOŻCIE !
C3-C4 prawidłowy co do kształtu i sygnałów . W porównaniu z badaniem poprzednim widoczna jest zwiększona ilość ognisk . 4 filmy Od tamtej pory nie miałam badania MR głowy ani nigdy...
Źródło: stwardnieniesmrozsiane.ok1.pl/viewtopic.php?t=1236


Temat: Kontrolne MRI
w dolnej części mostu po stronie lewej. Układ komorowy nadnamiotowy nieprzemieszczony, nieposzerzony, symetryczny. Wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe. Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. Poza drobnym ogniskiem w moście nie uwidoczniono patologicznych sygnałów ze struktur tylnojamowych. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie uwidoczniono patologicznego wzmocnienia intensywności sygnałów. W porównaniu z badaniem poprzednim cechy regresji fazy aktywnej. Widoczne zwiększenie ilości ognisk okołokomorowych oraz zmian w torebkach wewnętrznych. Poza tym obraz stabilny. Wnioski: Obraz odpowiada zmianom w przebiegu SM, obecny brak cech fazy aktywnej. Widoczne zwiększenie ilość ognisk okołokomorowych. ---- chyba nie jest źle... ps....
Źródło: stwardnieniesmrozsiane.ok1.pl/viewtopic.php?t=191


Temat: Już któreś z kolei pznw
... nadnamiotowy nie poszerzony symetryczny bez przemieszczeń w lini środkowej. Komora IV i struktury tylnojamowe prawidłowe . Przestrzenie płynowe przymózgowe i rowki zakrętów mózgu nieposzerzone . Zatoki przynosowe prawidłowo powietrzne . W...
Źródło: stwardnieniesmrozsiane.ok1.pl/viewtopic.php?t=1805


Temat: Zespół Arnolda ChariegoI
... Układ komorowy nieposzerzony, bez cech ucisku i przemieszczeń. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Poza tym stosunkowo nisko zstępujące migdałki móżdżku- do poziomu otworu potylicznego. Niestabilność do przodu na poziomie C3/C4. Lekarz nie...
Źródło: forum.acmis.pl/viewtopic.php?t=267